Dienstverlening

Wie zijn wij?
Cordiality Care is een gecertificeerd trainingsbureau gevestigd in het Brabantse Oisterwijk. Gespecialiseerd in reanimatie met A.E.D opleidingen voor zowel bedrijven als particulieren. Een cursus wordt met grootste zorg gegeven door een ervaren ambulance verpleegkundige. BHV cursussen worden in overleg met uw wensen ingevuld en worden door vakmensen gegeven.

Voor dienstverlening staat Cordiality Care tegen een zeer voordelig uur of dagtarief voor u klaar!

Waarom een cursus reanimatie/AED?
Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.

Wat is een AED?
Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend, indien er sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. Met de komst van de AED is het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren bij een plotselinge hartstilstand. Nog voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met reanimeren en defibrilleren.  Met de komst van de Automatische Externe Defibrillator (AED) is het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren. Een automatische externe defibrillator is een medisch instrument dat bij een circulatiestilstand een schok kan toedienen aan het slachtoffer. Nog voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het gebruik van een AED vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.  Er zijn veel verschillende typen AED’s verkrijgbaar. Ieder type heeft zo zijn specifieke voor – en nadelen. Alle verschillende merken AED’s die er op dit moment op de markt zijn verschillen nauwelijks in werking maar veelal in specificaties die betrekking hebben op de locatie en het doel waarvoor de AED ingezet zal gaan worden. Alle typen AED’s zijn 100% veilig, betrouwbaar en zeer eenvoudig te bedienen. Zij voldoen uiteraard aan alle nationale en internationale wettelijk gestelde eisen.

Bescherming?
Eén ding hebben alle AED’s gemeen: ze geven allemaal een schok wanneer dat nodig is. Alle AED’s zijn volledig CE – gemarkeerd en voldoen allemaal aan de wettelijk gestelde eisen en normen. Er zijn dus geen slechte AED’ s op de markt. In Europa is er dus géén speciale accreditatie nodig voor een AED zoals sommigen beweren. Dit geldt overigens ook voor de term ‘juridische afdekking’ die soms gebruikt wordt. In Nederland mag iedereen (die kan reanimeren en de AED bedienen) als goed burger een AED inzetten wanneer dit nodig is. Juridische bescherming wordt dus automatisch door de wet zelf geboden

Kerntaken?
Eén van de kerntaken naast het geven van cursussen, voorlichting, service en verkoop van AED’s is het verzorgen van complete AED -programma’s Een AED -programma houdt in dat er een netwerk van AED´s binnen de gemeente (of bedrijf) wordt opgezet. Helaas is gebleken dat veel gemeenten moeite hebben met het invoeren van het AED-programma.Er dienen namelijk wel afspraken te worden gemaakt en AED -procedures beschreven te worden.Doet men dit niet, zo is gebleken, dan weet men over een aantal jaar niet meer waar de AED’s zijn gebleven, wie de AED-bedieners zijn en of de apparatuur klaar is voor gebruik.Ook alarmering en nazorg zijn hierin belangrijke aspecten. Voor bedrijven die meerdere AED’s tot hun beschikking hebben, is het verstandig om over een dergelijk AED-programma te beschikken. In het beleid dat wij voor deze klanten schrijven komen in principe dezelfde onderwerpen aan bod. Veelal wordt dit beleid opgenomen in een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan.